Athelas domácí hospic Písek

Domácí hospic Athelas

je církevní nezisková organizace, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako samostatný subjekt - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské, má registrované zdravotní a sociální služby.

Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Domácí hospic Athelas Písek

K tomu je využívána paliativní péče, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, jejímž cílem je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání a poskytnutí podpory jeho blízkým.

Proto vznikl odborný multidisciplinární tým, který je Vám k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně v Písku a jeho širším okolí (25km). Ve složení lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, případně psychoterapeut a duchovní (dle pacienta), jsme schopni poskytnout odbornou péči v daném rozsahu a to i mimo zdravotnické zařízení. Pracujeme jako celek, tudíž o našem klientovi víme všechny potřebné informace a můžeme se tak ideálně přizpůsobit jeho potřebám.

Navazujeme spolupráci s praktickým nebo ošetřujícím lékařem, který obvykle tuto specializovanou péči doporučuje. Základem naší péče je otevřený přístup k informacím a ke všem dostupným způsobům zdravotní péče. Každý člověk i jeho potřeby jsou jiné, naší snahou je se Vám co nejvíce přizpůsobit a najít ideální způsob péče a pomoci.

Všichni členové týmu se řídí dodržováním našeho vnitřního etického kodexu (zde).

V současnosti tato služba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Jsme tedy odkázáni na financování z darů a veřejné podpory. I z tohoto důvodu je nutností, aby se každý náš klient finančně spolupodílel na této péči. Cenu se však pokusíme upravit tak, aby byla v případě opravdového zájmu dostupná každému. Kompletní ceník služeb a fakultativní služby.

Naše služby

Více o našem týmu naleznete zde.

Naše fotogalerie odkaz zde

Výroční zprávy

hospic athelas Písek Výroční zpráva 2017
hospic athelas Písek Výroční zpráva 2016
hospic athelas Písek Výroční zpráva 2015

vyrobil: Jan Kolář aktualizace webových stránek tvorba webových stránek Písek