V Písku dne 28. 8. 2022Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získá pro těžce nemocné klienty Domácí hospic Athelas v Písku. Peníze obdrží od Nadačního fondu Umění doprovázet, kterýpodporuje hospice a rozvoj paliativní péče v ČR již šestnáct let. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující 160 tisíc Kč.

Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích příznaků, které s sebou pokročilá stadia nevyléčitelných onemocnění přináší,“ říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Tyto negativní projevy jsme schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit, ale jen pomocí aplikace léků (opiátů)či dalšího speciálního zdravotnického materiálu,“ vysvětluje ředitelka. „Většina těchto léků však není zcela hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si je tak musí částečně či plně hradit, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Snažíme se proto na léky shánět finanční dary a mít tak pro naše pacienty potřebné léky k dispozici zdarma, čímž pečujícím alespoň částečně pomůžeme zmírnit finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena,“dodává.

Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí bolest a zároveň přinášejí vyšší komfort léčeného pacienta,“ dodává zakladatelka fondu.

Domácí hospic Athelas je církevní nezisková organizace, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako samostatný subjekt – středisko Husitské diakonie. Poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům z Písku a jeho okolí, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a přejí si prožít poslední etapu svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel (více na www.hospic-pisek.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více než 5,6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond také poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců.

Kontakt: Hana Haráková

předsedkyně správní rady NF UD

tel.: +420 739 227 306

e:mail: info@umenidoprovazet.cz

Tisková zpráva ke stažení