V Písku dne 15.8.2022

Jihočeský kraj i letos pomáhá našemu hospici!

V rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji pro rok 2022 byl podpořen náš projekt „Podpora domácí hospicové péče na Písecku“.

Poděkování patří také paní Doc. Ing. Kozlové, náměstkyni hejtmana, která se svým týmem vše připravuje a předkládá a krajskému zastupitelstvu, které tyto materiály schvaluje.

Dotaci ve výši 670 000 Kč využijeme na pokrytí části mezd zdravotního, sociálního i podpůrného týmu, bez kterého by se naše práce neobešla. Dále na nákup nezbytných pohonných hmot pro cesty za našimi pacienty, nájem prostor a na nákup mobilního telefonu pro sociální poradnu, která je našim klientům k dispozici a poskytuje bezplatnou pomoc těm, kteří hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení při rozhodování, zda pečovat o umírajícího v domácím prostředí nebo při přímé péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Je určena všem i v době po úmrtí někoho blízkého.

Děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu, která pokračuje i v letošním roce a považujeme ji za ocenění práce celého týmu. Podpora Jihočeského kraje je pro nás zároveň motivací pro naši budoucí činnost.

Kontakt: Bc. Kateřina Literáková

PR manažer a fundraiser

tel.: +420 724 051 181

e:mail: literakova@hospic-pisek.cz

Tisková zpráva ke stažení