Služby

S čím hospic pomáhá

Osobní asistence

Je jedním z druhů péče o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení. Umožňuje člověku žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.

V rámci této služby poskytujeme pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při hygieně, stravě, chodu domácnosti a při obstarávání osobních záležitostí. Osobní asistenci také poskytujeme při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, například při doprovodu k lékaři, na úřad nebo do divadla.

Službu poskytujeme na základě sepsané smlouvy.

Cena: 130,- Kč/ hod

Je Vám k dispozici

Bc. Petra Šindelářová- sociální pracovnice

Tel.: +420 774 209 515
E-mail: sindelarova@hospic-pisek.cz

Dokumenty ke stažení