V sobotu 27. listopadu se na píseckém Kamenném mostě uskuteční jedinečná událost. Domácí hospic Athelas a Dětský klub Pohádka již půl roku pracují na pokusu o český rekord – největší deku přes most.

Na podporu Domácího hospice Athelas vyzvaly Kateřina Literáková a Kateřina Šolcová na jaře lidi dobré vůle a šikovných rukou, aby si na chvíli odpočinuly od těžkých myšlenek této náročné doby a zapletli se do obrovské deky. Ženy po celé ČR i ze zahraničí posílaly po celou tu dobu pletené či háčkované čtverce o velikosti 30 x 30 cm, některé dokonce i celé deky. Čtverce to ale nejsou ledajaké, jsou to čtverce, do nichž bylo zapleteno kromě vlny mnoho hezkých myšlenek, přání pro někoho blízkého, modliteb a laskavosti. Prostě laskavé čtverce.

Obrovská deka, která měla původně pokrýt jednu délku mostu, bude nakonec přes obě zábradlí, zapojilo se přes 150 pletařek, celý půlrok probíhaly v Městské knihovně Písek splétací podvečery, do nichž se zapojily ženy z Písku i okolí.

Deka jako symbol domova. Hřejivá deka, do níž bude „zachumlán“ nejstarší most ve střední Evropě. Na podporu nevyléčitelně nemocných pacientů, kterým poskytuje svou komplexní péči písecký Domácí hospic Athelas.

A na co se můžeme těšit?

V den pokusu o nový český rekord nainstalujeme všechny deky, kterých je v současné době již kolem 120 (každá má 5×6 čtverců o velikosti 30x30cm, některé jsou i nepravidelné či z menších kousků), na obě zábradlí mostu. Přijede komisař z pelhřimovské Agentury Dobrý den a zváží, zda si tento pokus zaslouží být rekordem. Od 14:00 proběhne program u mostu, na který přislíbila účast jako patronka deky paní Veronika Freimanová a paní starostka Eva Vanžurová. Těšit se můžeme na vyhlášení rekordu, uzná-li pan komisař, že jsme jej skutečně dosáhli, ťukání na dveře adventu zpěvem a hudbou, svařákem a perníčky, krátký filmový dokument o vzniku deky Lenky Heldiové, studentky písecké FAMO a dražbu 6 zajímavých dek s příběhem.

Vzdáleně nás podporují a drží pěsti sourozenci Alena a Jiří Štréblovi a krásná Iva Kubelková.

Jednotlivé deky budou na mostě 27.11 k rezervaci od cca 13:30, odnést si je bude možné až po vyhlášení rekordu. Doufáme, že přijde co nejvíce lidí podpořit Deku i Domácí hospic Athelas.

Výtěžek z aukce i prodeje dek půjde samozřejmě na péči o pacienty hospice, který jako jiné mobilní hospice je financován tzv. vícezdrojově, což znamená, že jeho činnost je z velké části závislá na darech lidí dobré vůle.

Kontakt:

Kateřina Literáková, PR manažerka, fundraiser

Domácí hospic Athelas, Písek

Karla Čapka 589, 397 01 Písek

+420 724 051 181

literakova@hospic-pisek.cz

www.hospic-pisek.cz

Audio a video materiály:

Kateřina Šolcová, Dětský klub Pohádka

V Oudolí 1627,397 01 Písek

+420 775 169 724

katerina.solcova@atlas.cz

Tisková zpráva ke stažení