DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

 HOSPIC ATHELAS 

 

Domácí hospicová péče 

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče. Hlavním posláním je poskytovat péči terminálně nemocným pacientům (umírajícím), kteří si přejí být a zemřít DOMA, ve společnosti svých blízkých. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Tím otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. 

Smyslem hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí. 

Máme k dispozici vlastní odborný multidisciplinární tým ve složení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholožka a kaplan (dle přání a potřeb nemocného a jeho pečujících).

Pracujeme v nepřetržitém režimu, svým pacientům jsme k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Navazujeme spolupráci s praktickým nebo ošetřujícím lékařem, který obvykle tuto specializovanou péči doporučuje. Základem naší péče je otevřený přístup k informacím a ke všem dostupným způsobům zdravotní péče. Každý člověk i jeho potřeby jsou jiné, naší snahou je se Vám co nejvíce přizpůsobit a najít ideální způsob péče a pomoci. 

V současnosti době máme uzavřenu smlouvu na poskytování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro nevyléčitelně nemocné pacienty s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPMV. O zařazení pacienta do úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje vždy náš hospicový lékař na základě splnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.).

Před zařazením do úhrady z veřejného zdravotního pojištění je platba 250,- Kč/den. Po zařazení do úhrady z veřejného zdravotního pojištění je služba poskytována zdarma.

Užitečné odkazy: 

www.umirani.cz

brožura-Jč kraj

Jsou Vám k dispozici

Bc. Petra Dvořáková – sociální pracovnice

Po-Pá: 8.00 hod -16.00 hod

Tel.: 420 774 858 487

Email: dvorakova@hospic-pisek.cz

Mgr. Martina Jakešová – sociální pracovnice

 Po-Pá: 8.00 hod -16.00 hod

 Tel.: 420 774 209 515

Email: jakesova@hospic-pisek.cz

Podmínky pro přijetí:

  • Pacient zná svou diagnózu a svobodně se rozhodl zůstat v domácím prostředí ve společnosti svých blízkých.
  • Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u něj ukončena kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení).
  • Alespoň jeden blízký se rozhodl převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči o nemocného.
  • Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší.
  • Tým hospice je schopen odborně a kapacitně zajistit nemocnému adekvátní péči.
  • Místo bydliště, kde je o nemocného pečováno, je v okrese Písek, Strakonice nebo oblasti Týna nad Vltavou.
  • Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů.