Služby

S čím hospic pomáhá

Domácí hospicová péče 

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče. Hlavním posláním je poskytovat péči terminálně nemocným pacientům (umírajícím), kteří si přejí být a zemřít doma, ve společnosti svých blízkých. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Tím otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. 

Smyslem hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí. 

Máme k dispozici vlastní odborný multidisciplinární tým ve složení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholožka a duchovní (dle přání a potřeb nemocného a jeho pečujících).

Pracujeme v nepřetržitém režimu, svým pacientům jsme k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Navazujeme spolupráci s praktickým nebo ošetřujícím lékařem, který obvykle tuto specializovanou péči doporučuje. Základem naší péče je otevřený přístup k informacím a ke všem dostupným způsobům zdravotní péče. Každý člověk i jeho potřeby jsou jiné, naší snahou je se Vám co nejvíce přizpůsobit a najít ideální způsob péče a pomoci. 

 

 

 

 

Podmínky pro přijetí:

  • Pacient zná svou diagnózu a svobodně se rozhodl zůstat v domácím prostředí ve společnosti svých blízkých.
  • Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u něj ukončena kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení).
  • Alespoň jeden blízký se rozhodl převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči o nemocného.
  • Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší.
  • Tým hospice je schopen odborně a kapacitně zajistit nemocnému adekvátní péči.
  • Místo bydliště, kde je o nemocného pečováno, je v okrese Písek, Strakonice nebo oblasti Týna nad Vltavou.
  • Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů.

V současnosti jsme v jednání se zdravotními pojišťovnami, zatím však služby domácího hospice nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  Jsme tedy odkázáni na financování z darů a veřejné podpory. I z tohoto důvodu je nutností, aby se každý náš klient finančně spolupodílel na této péči. Cenu se však pokusíme upravit tak, aby byla v případě opravdového zájmu dostupná každému. Kompletní ceník služeb (zde).