TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Hospic Athelas

Terénní odlehčovací služby

Jsou určeny klientům, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo zdravotně postižení a jsou závislí na péči druhé osoby. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Naše pečovatelky zajistí u klienta veškerou základní péči, jako je osobní hygiena, oblékání, strava apod., a také kontakt se společenským prostředím, například doprovod při vycházce, k lékaři či na úřad.

Terénní odlehčovací služby poskytujeme každý všední den (možnost domluvení individuálního času- dle aktuální kapacity domácího hospice).

Službu poskytujeme na základě sepsané smlouvy.

Úhrada za základní úkony je stanovena částkou 150,- Kč/hod pro osoby, které čerpají službu v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně, a částkou 135,- Kč/hod pro osoby, které čerpají službu v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, a to v součtu hodin od všech poskytovatelů stejného druhu sociální služby za měsíc.

Provozní doba – Písek

Karla Čapka 589, Písek 397 01

Bc. Petra Dvořáková
Tel.: +420 774 858 487
E-mail: kontakt@hospic-pisek.cz

pondělí    7:00 – 19:00 hod
úterý        7:00 – 19:00 hod
středa      7:00 – 19:00 hod
čtvrtek     7:00 – 19:00 hod
pátek       7:00 – 19:00 hod