Služby

 HOSPIC ATHELAS

 

 

Domácí hospicová péče

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. 

Sociální poradna

Naše poradna poskytuje bezplatnou pomoc těm, kteří hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení při rozhodování, zda pečovat o umírajícího v domácím prostředí nebo při přímé péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Je určena všem i v době po úmrtí někoho blízkého, a to formou odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terénní odlehčovací služby

jsou určeny klientům, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo zdravotně postižení, a jsou závislí na péči druhé osoby. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Možností půjčování kompenzačních pomůcek pomáháme klientům i jejich pečujícím ve zvládání běžných každodenních úkonů, zajištění maximálního možného komfortu a kvality života v domácím ošetřování.

Perinatální hospicová péče

 

Tato péče je určena rodině, která očekává narození děťátka, jemuž byla diagnostikována život limitující nemoc, a očekává se, že bude žít pouze krátce.