Služby

 HOSPIC ATHELAS

 

 

Domácí hospicová péče

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. 

Sociální poradna

Naše poradna poskytuje bezplatnou pomoc těm, kteří hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení při rozhodování, zda pečovat o umírajícího v domácím prostředí nebo při přímé péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Je určena všem i v době po úmrtí někoho blízkého, a to formou odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Terénní odlehčovací služby

jsou určeny klientům, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo zdravotně postižení, a jsou závislí na péči druhé osoby. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Možností půjčování kompenzačních pomůcek pomáháme klientům i jejich pečujícím ve zvládání běžných každodenních úkonů, zajištění maximálního možného komfortu a kvality života v domácím ošetřování.

Perinatální hospicová péče

 

Tato péče je určena rodině, která očekává narození děťátka, jemuž byla diagnostikována život limitující nemoc, a očekává se, že bude žít pouze krátce.

Poradna pro pozůstalé

Poradna pro pozůstalé je prostorem, který vytváříme pro všechny, kdo ztratili někoho blízkého. Její dveře jsou otevřené jak pro pozůstalé našich hospicových pacientů, tak pro všechny ostatní, pro které je těžký návrat k běžnému životu po ztrátě blízkého.