AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

 HOSPIC ATHELAS

Ambulance paliativní medicíny 

V ambulanci pomáháme dospělým i dětským pacientům v pokročilých stádiích onkologických, interních či neurologických onemocnění.

Ambulance poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost a deprese či delirium. V rámci ambulance jsme schopni převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu apod.

Ambulance nabízí vypracování plánu budoucí péče, která je v souladu s přáními pacienta a jeho blízkých, a navrhuje postup pro případ komplikací (zhoršení bolesti či dušnosti, náhlé krvácení, nemoc pečujícího apod.)

Pro koho je ambulance určena

Služba je určena nemocným trpícím nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího a praktického lékaře.

  • lidé s onkologickým onemocněním
  • interním onemocněním (srdeční selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání…),
  • neurologickým onemocněním (demence, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza,…).

Smluvní vztah máme uzavřený se všemi pojišťovnami.

Jak péče probíhá

Společně s pacientem a jeho rodinou tvoříme individuální plán péče tak, aby byla udržena dobrá kvalita života nemocného i v pokročilé fázi nemoci.

Nabízíme vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy.

Ke vstupnímu komplexnímu vyšetření je nutná aktuální lékařská zpráva. Vhodné je také lékařské doporučení.

V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí.

Ambulantní vyšetření lékařem objednávejte telefonicky na čísle +420 792 761 599 . Zdravotní sestra objedná pacienta dle kapacity lékaře buď do ordinace v našem sídle nebo v domácím prostředí pacienta.

 

 

Je Vám k dispozici

Mgr. Milada Štojdlová – zdravotní sestra
Tel.: +420 792 761 599
E-mail: stojdlova@hospic-pisek.cz