Pomozte nám pomáhat

Podpořte nás

Pomáháme lidem v závěrečné fázi života

Domácí hospic doprovází terminálně nemocné v závěrečné fázi života tak, aby mohli být DOMA se svými blízkými. Služby našeho hospice v současné době zdravotní pojišťovny nehradí. Jedinými zdroji, které pomáhají udržet provoz, jsou Vaše dary a finance z grantů a dotací.

DĚKUJEME.

 

Podpořit nás můžete:

Finančním darem

na účet RaiffeisenBANK: 8491450001/5500 – zřízením jednorázového či trvalého příkazu.

Givt

Webová stránka, která  nám vyplácí provizi z vašich on-line nákupů.

Uspořádáním benefiční akce

Jejíž výtěžek by šel na provoz domácího hospice

Věcným darem

Vybavením kanceláře nebo darováním zdravotnické pomůcky apod.

Dobrovolnictvím

Dobrovolník pracuje pro domácí hospic bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase.

Projekty

V roce 2019 nás podpořili

Náboženská obec Březnice
Divadelní spolek Prácheňská scéna