V Písku dne 28. 7. 2021Finanční dar ve výši 25 tisíc korun předají zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet ve středu 28. července 2021 Domácímu hospici Athelas v Písku. Ten z daru zakoupí polohovací lůžko pro nevyléčitelně nemocné pacienty v domácí péči. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující 140 tisíc Kč.

Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme polohovací lůžko MEYRA Ecofit plus, které zapůjčujeme terminálně nemocným do domácího prostředí zdarma,“říká ředitelka mobilního hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. „Lůžko poslouží přibližně 50 až 60 nemocným v terminálním stadiu z okresu Písek, Strakonice a oblasti Týna nad Vltavou. Sekundární cílovou skupinou jsou pak pečující, kterým poskytnuté polohovací lůžko velmi ulehčuje manipulaci s nemocným a umírajícím zase zajistí komfort při jejich pobytu na lůžku,“ doplňuje ředitelka.

Domácí hospic Athelas je církevní nezisková organizace, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako samostatný subjekt – středisko Husitské diakonie. Poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům z Písku a jeho okolí, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a přejí si prožít poslední etapu svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel (více na www.hospic-pisek.cz).

Finance na nákup polohovacího lůžka věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky, který je jedním z důležitých projektů nadačního fondu. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jedná se např. o lineární dávkovače léků, oxygenátory, antidekubitní matrace, odsávačky, toaletní vozíky, chodítka či výše zmíněná polohovací lůžka, která patří mezi základní vybavení každého hospice“, dodává zakladatelka fondu.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 5,4 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz). V roce 2009 se stal členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kontakt:

Hana Haráková

předsedkyně správní rady NF UD

tel.: +420 739 227 306, e:mail: info@umenidoprovazet.cz

Tisková zpráva ke stažení