V září navštívil pan hejtman Martin Kuba táborský hospic Jordán. Zajímali se o vše, co se týká hospice. Bavili se o tom, co se hospicům daří, co je trápí a co by chtěli do budoucna změnit. I na základě této návštěvy, byla přislíbena panem hejtmanem mimořádná pomoc všem JČ hospicům. A podpora opravdu dorazila v podobě daru 500 000 Kč.

na mzdy zdravotníků. V darovací smlouvě stojí: „…Finanční dar je poskytován jako finanční ocenění příjemce za jeho dlouhodobou činnost a přínos v poskytování mobilní specializované paliativní péče.“. Děkujeme! Děkujeme i Jordánu za přínosné setkání s panem hejtmanem. Podpora Jihočeského kraje je pro nás velmi důležitá, velmi si jí vážíme. A je pro nás nadějí, že domácí hospicová péče je důležitá a že nás náš kraj takto podporuje

Tisková zpráva ke stažení