Neuvěřitelné! Za necelý týden se všem našim podporovatelům a běžcům podařilo „vyběhat“ a „vychodit“ 120 000Kč od skvělé Nadace ČEZ skrze aplikaci Pomáhej pohybem.

Krásný nápad a ještě lepší realizace. Nadace ČEZ již před mnoha lety přišla s nápadem podpořit projekty neziskových organizací v regionech. Díky této nadaci písecký Domácí hospic Athelas získává 120.000,-Kč na podporu paliativní péče a zcela konkrétně na mzdu zdravotní sestry.

Je to pro hospic velká podpora, meziročně se zvyšuje zájem o služby hospice a je třeba udržovat a nadále zvyšovat kapacitu zdravotníků tak, aby všechny rodiny, které se ocitnou v této nelehké životní situaci a chtějí pečovat o svého nevyléčitelně nemocného rodinného příslušníka, měly tu možnost.

Písecký hospic se stará o pacienty na Písecku, Blatensku, v Milevsku, okolí a v oblasti Týna nad Vltavou. V loňském roce doprovodil 68 pacientů a jejich rodin, v roce 2021 předpokládáme až 30% nárůst pacientů. Proto jsme velmi vděční za pomoc, kterou nám Nadace ČEZ – a ne poprvé poskytla.

Tisková zpráva ke stažení